Wybuch reaktora 5 grudnia 2014

cloud chmuraCloud Computing | Systemy ERP | POLKAS

Mianem wybuchu kwalifikuje się gwałtowne wydzielenie sporych kwocie energii. Działanie to nosi ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje ostatnie zabawom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej należą do nich powierzchni, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kontaktuje się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, trwających w budowie gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których prowadzą zbyt wielkie temperatury. Warto wiedzieć, że w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą spowodować eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których produkty byłyby ogromne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a dodatkowo naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby uniknąć wyżej wymienionym szkodom, należy absolutnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest pomoc przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały opracowane specjalne ustawy, informacje oraz normy, których priorytetem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W polach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo wykonywających w nich ludziom.