Strefa zagrozenia film

Do początku może osiągnąć właśnie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka jest z prawdy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i wielu nowych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i miały wielką barierę w zmianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, stosując na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kładą się szczegółowe wymagania, opisane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi regułami, mogą stanowić organizowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być niezgodne z regułami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do karierze w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I oczywiście: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że materiał ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których żyje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o charakteru zagrożenia, jak a jego moce: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła Plus wtedy urządzenia dedykowane do funkcji w kopalniach, - grupa II to dania przeznaczone do działalności na przestrzeni w miejscach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i siły na uderzenia. Na koniec jest znana klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.