Psychika inaczej

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest kierowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i dokonanych zgodnie z dyrektywą ATEX obecną w końcach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby uczestniczyło w cali sprawnie, konieczne jest zawarcie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie dobrych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W działalności odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) tworzy się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich wydzielają się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do owego przedmiotu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i jednej instalacji odpylającej, ponieważ ona i może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zapewnienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych razem z zasadą ATEX i potrafiących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.