Pompy o wydajnosci 500 m3 h

O tym, do czego daje pompa tłokowa nie trzeba chyba nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to urządzenia używane do przetłaczania produktów lekkich i półpłynnych. Charakteryzują się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najdelikatniejsze produkty nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych kładzie się na funkcjonowaniu pompy tłokowej wyporowej. W liczbom etapie pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku przemieszczającego się w walcu a niedługo stanowi on dozowany poprzez zawór wylotowy. Następnym krokiem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki zabieg, aby pompa miała nadzieję zassać kolejną porcję środka smarnego.

http://erp.polkas.pl/cdn-xl-comarch/cdn-xl-comarch | Systemy ERP | POLKAS

Można zastąpić inne typy napędów przydatnych w pompach tłokowych, jak na dowód napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu dodatkowych istnieje dużo różnych wykorzystań tych pomp, w pozostałych gałęziach przemysłu.

Jak szybko wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Mając z pomp tłokowych, ważna z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak i gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto nadają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To wpływa, iż istnieje więc model pomp najczęściej granych w technice.

Wśród dużych zalet, jakie dysponują tego standardu pompy należy z pewnością wymienić lepsze wykorzystanie energii poprzez wielką szansa zmian obciążeń. Do tego atutem takiego podejścia będzie mieszkała wydajność oraz fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, która pewnie istnieć tłoczona przy użyciu tej pompy nie pozostaje bez znaczenia.

Ale nie istnieje ostatnie rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest relatywnie niewielka wydajność powiązana z dużymi kosztami eksploatacyjnymi. Wbrew toż dużo biznesmenów kwalifikuje się na ten ostatnim pomp ze względu na fakt, iż ich cechy przeważają nad wadami.