Kasa fiskalna maluch bis youtube

Przedsiębiorcy wykonujący kampanię gospodarczą, w której używają kasy rejestrujące muszą dbać bardzo dużo wymogów. Jednym spośród nich jest cel posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez opisany w dobrym rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

PiperinoxPiperinox Activateur naturel de perte de poids

Do 31 grudnia 2012 roku na zasadzie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy razem z jakim kopie paragonów fiskalny powinien było ukrywać przez okres dwóch lat. Rozpocząwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na czas lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach finansowych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Jednak muszą dbać też o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przestrzegać aż do roku 2018, ze względu na to, że czas pięcioletni tworzony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma czas pięciu lat? Przede ludziom ze względu na to, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Żyje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę długi czas jest wskazane. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma oznaczanie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej ilość wartość oraz stawki podatkowe. Na wycieczkę jednak zasługuje fakt, że pomimo iż ustawodawca wskazał określony okres do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi zatem nie wskazał jakości w jakiej winnym żyć one trzymane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w całości papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem mają okazja archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy jeszcze pamiętać, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden rób nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.