Instytut psychiatrii i neurologii biblioteka

Samą z dużych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest wybierający się właśnie w Warszawie, otwarty w 1951 roku z racji grup psychiatrów i neurobiologów, w tym ważnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w zasięgu badań naukowych i ćwiczeń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne przebiegania w kierunku psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w siły kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w dziale tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), uczenia i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki i Pomagania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują mocne i daleko delikatne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i kierowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wielkimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i sam budynek wymaga kapitalnego remontu, na który brakuje środków. Niewielka kwotę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych oraz dania komfortowych warunków leczonym to tylko część kłopotów Instytutu. Kwestia środków na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć prawdopodobnie, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją pracę leczenia od początku do końca.