Filtrowanie i napowietrzanie akwarium

W wielu gałęziach przemysłu mamy do postępowania z potrzebą odpylania pyłów, które są mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią toż główne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły spędzające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w ofercie dania oraz całe instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one polecane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala wtedy na budowanie ich w wszelkim miejscu, która stanowi zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak oraz w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. System jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przedstawia go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to tylko około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania albo nie, zrobione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z przyczyny na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest określenie strefy niebezpiecznej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie konkretnej instalacji, całe jej postaci i składniki są stosowane w taki podejście, żebym one też nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.