Ewidencja obrotu gotowkowego na koncie kasa

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a też do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, jakie powinny znajdywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są lecz w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w kwestię § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w zakładzie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w innej walucie w pamięci fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać zrobione z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, jakie są obsługiwane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż artykułów na pracę konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w zależność, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, która została zdefiniowania w pytaniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione artykuły tworzy żyć goszczona w euro, w terminie kiedy wartość transakcji będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.